Henry Bamford & Sons Uttoxeter England Vintage Farm Machinery

LEEK SHOW 2012 – 7

LEEK SHOW 2012 - 7

Attachment Navigation

LEEK SHOW 2012 - 6

LEEK SHOW 2012 - 8

One Thought on “LEEK SHOW 2012 – 7

  1. Nej, det e4r synd att det e4r se5 e4ckligt med rf6dbetor, ff6r det blir ju se5 fint.Vi fe5r ve4l gf6ra en runda till Good Store och Gryningen och leta vettig bujnolg. Och annat bra. Nej, vi kf6per ju aldrig kyckling, eftersom varken K. eller jag e4ter det. Men jag tycker ju e4nde5 att det e4r skitviktigt att det finns bra alternativ, och det har ju varit/e4r ff6r bedrf6vligt pe5 den fronten just vad ge4ller fe5gel, mf6jligen med undantag ff6r struts. R. skulle ju kunna kf6pa pe5 sig ett par ekofe5glar och ha i frysen. Men vi har hela frysen full med ekokossa och det tar se5n himla tid ff6r honom att e4ta upp det. Ne4sta ge5ng kanske ni vill kf6pa in er pe5 en bit? Han handlar direkt av Jf6rgens bror, som e4r sne4ll kf6ttbonde. Sne4ll mot korna, alltse5. Eller, han e4r ve4l helt OK med me4nniskor ockse5, men framff6rallt e4r han sne4ll mot sina kor…/V.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Hit Counter provided by Acrylic Display